Pohledávky výkup/prodej


  • Máte nesplacenou pohledávku ?
  • Unavuje Vás neustálé upomínání a dožadování se svých práv a peněz ?
  • Potřebujete peníze ?

Po prověření dlužníka jsme schopni okamžitě odkoupit Vaši pohledávku za hotové peníze. Odkup pohledávek je realizován na základě smlouvy o postoupení pohledávek v souladu s ustanovením § 524 a násl. Občanského zákoníku.

Dlužník musí vlastnit nějaký nemovitý majetek.
Pohledávka musí být minimálně zajištěna minimálně směnkou nebo exekutroským zápisem s přímou vykonatelností.
(Odkup provádíme od 10% - 50% ceny pohledávky - ohodnocení je závislé na několika faktorech, především na stáří, výši pohledávky, bonitě dlužníka, jaké kroky byly z Vaší strany učiněny, atd.)

V případě zájmu o tuto službu nás telefonicky kontaktujte, náši specialisté se pro Vás pokusí najít optimální řešení.

Neplatíte žádné poplatky předem!