ÚVĚR BUSINESS


Tento typ úvěru je pro klienty, kteří mají dluhy z podnikání, potřebují provozní úvěr nebo chtějí koupit auto či nemovitost určenou k podnikání. U tohoto typu úvěru je možné ručit nemovitostí určenou k podnikání a je možné vyplatit i případné exekuce váznoucí na nemovitostech.

Parametry úvěru:
Tento typ úvěru je možné poskytnout klientovi (občan čr, s.r.o., živnostník, a.s.) který má nemovitost určenou k podnikání. Pozemky pod nemovitostí nejsou v majetku žadatele a případný vlastník pozemků nesouhlasí s jejich ručením ve prospěch žadatele.

Na tento typ úvěru je možné půjčit až do 50% odhadu a místa kde se nemovitost nachází! Pokud je klient vlastníkem nemovitostí určených k bydlení, musí jimi vždy ručit! K výše uvedené nemovitosti určené k bydlení je možné zastavit např. hotel, rekreační zařízení, kancelářskou budovu nebo jiný objekt určený k podnikání!

Nemovitost nemusí být v majetku žadatele!

  • Úroková roční sazba se pohybuje od 11-20%
  • Výše úvěru je omezena na 5.000 000,- Kč
  • Minimální výše úvěru je 200 000,- Kč.
  • Úvěr je možné poskytnout na 3 - 120 měsíců

Splácení úvěru je vždy v měsíčních anuitních splátkách nebo je možné splácet pouze úrok bez splácení jistiny(tím se sníží měsíční splátka na minimum), jistinu uhradíte na konci úvěru nebo po dohodě v mimořádných splátkách.

Úvěr poskytnutý spol. OKmoney bývá zajištěn dle vyhodnocení rizikovosti klienta těmito jistícími instrumenty: úvěrová smlouva s rozhodčí doložkou, biancosměnka, zástavní právo, notářský zápis s přímou vykonatelností. To, které výše uvedené jistící instrumenty budou použity se odvíjí od konkrétního případu a po dohodě s klientem!

Klient platí jednorázový poplatek ve výši 30 000,- Kč + DPH 20% za náklady spojené s vyřízením úvěru. O tento poplatek je možné navýšit úvěr!

Splněním všech podmínek nevzniká žadateli právní nárok na uzavření smlouvy o půjčce. OKmoney, s.r.o. si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o půjčku. Výše napsané informace nemají platnost tzv. "veřejného slibu" a společnost OKmoney, s.r.o. si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o půjčku. Od 01.01.2011 poskytujeme úvěry pouze klientům na živnostenský list a právnickým osobám.